Wat is Yoga?

Het is voor mij niet mogelijk om een eenduidig antwoord te geven op deze vraag. Yoga is veelomvattend. Er is veel literatuur over te vinden. Er zijn inmiddels veel soorten en vormen van yoga. Ik omschrijf hieronder wat ik als belangrijkste antwoord uit de literatuur heb gehaald en ook wat ik uit lessen en gesprekken met leraren heb geleerd.

 

Yoga is een oude Oosterse wetenschap. Yoga is altijd een levende wetenschap geweest en heeft een ononderbroken reeks van levende deskundigen gehad, die de fundamentele waarheden van deze wetenschap voortdurend aan eigen waarheden toetsten (Taimni)

 

Het woord “Yoga”  betekent letterlijk verbinden. Yoga is afgeleid van het woord Yuj, het juk (houten verbindingsbalk) opleggen bij trekpaarden of ossen, verenigen, verbinden. De verbinding van de mens met het al, met god of met het leven. De verbinding mét en ín jezelf: je diepste kern, je ziel. Dat je kunt leven zonder tegenstrijdigheid in jezelf, dat je bewust bent en leeft naar eer en geweten. Een leven met tevredenheid, dankbaarheid, vergevingsgezindheid en dienstbaarheid.

 

Dan is er nog een “één-zijn”  waarbij wordt bedoeld het bewust herenigen van de menselijke ziel en de overziel (beschreven door Patanjali) en het proces hoe we dat kunnen bereiken. (Taimni)

 

Mijn docente omschreef in één van haar lessen: “Yoga is het trainen van lichaam en geest om uiteindelijk te kunnen rusten op elk moment in elke situatie” en dat lijkt op wat Taimni in het voorwoord schrijft: “Één manier om yoga te begrijpen is het te beschouwen als een diepe onverstoorbare harmonie”

 

De yoga die ík leerde in mijn vroege kinder- en jeugdjaren, was altijd een leer van liefde, van een pogen naar onvoorwaardelijkheid in de liefde tot de andere mens, naar de Godsliefde als grootste drijfveer.(R. Swami Persaud)

 

Patanjali beschrijft “De staat van Yoga” in de eerste sutra als “Yoga citta vritti nirodhah” - “Yoga is het tot rust brengen van de bewegingen van het denken”. Yoga is déze sutra begrijpen met het verstand en het hart. Yoga ZIJN is “je staat van zijn” als je gedachten tot rust zijn gekomen, als je je bevindt in de ruimte tussen de gedachten in. Yoga is ook alles wat je doet om deze staat van zijn te bereiken: Je levenshouding, de oefeningen en het beheersen van je lichaam, adem en geest.

 

Yoga helpt mij om steeds meer thuis te zijn in en bij mezelf, om in mijn middelpunt te staan, van daaruit te zien, te ademen en de werkelijkheid te beleven. Dat is het ervaren van een gewaarwording van rust en geborgenheid. Yoga helpt mij om mijn eigen lichaam beter te leren kennen en aandachtig te zijn. Langzaamaan krijg ik inzicht in wanneer ik wel en niet thuis ben in mezelf. Dit inzicht wordt niet slechts met mijn kennen en weten verkregen, maar vooral door ervaringen. 

 

In de praktijk bestaat yoga dan ook uit lichamelijke en geestelijke oefeningen. Er zijn geen dogma’s of verplichtingen, men is vrij in de keuze van meditatie, asana’s, bewegingen, oefeningen en handelingen. Ieder moet die weg zoeken en gaan, die voor hemzelf het meest geschikt is. Het gaat om de bewustwording van de heelheid. Hiervoor is de beheersing van lichaam én geest noodzakelijk. Iedereen heeft en onderzoekt zijn eigen waarheid, onderzoekt waarom men “aan yoga doet” en ik dus ook.